skip to Main Content

En dag blandt jagthunde… DYGTIGE jagthunde!

Jagthund

I lørdags sad jeg i min bil kl. 06:00 og kursen var sat mod Tisvilde hegn i Nordsjælland. Her havde jeg meldt mig som medhjælper til en workingtest arrangeret af Retrievernes Jagthundeklub. Mens solen rigtig fik fat og jeg drak min kaffe, overvejede jeg hvorfor jeg egentlig havde sagt ja tak, til denne opgave. Jeg har ikke jo ikke nogen retriever og har heller aldrig haft en, men da jeg så at der manglede medhjælpere til prøven slog jeg hurtigt til! Jeg tror min nysgerrighed overtalte mig og jeg har aldrig oplevet en markprøve med retrieverer! Jeg anede ikke hvad jeg skulle forvente, men det skulle vise sig at dagen skulle ændre mit syn på den klassiske og velkendte labrador retriever!

Jeg fik virkelig mange indtryk og oplevede meget og her vil jeg forsøge at fortælle lidt om dette…

Alle de frivillige hjælpere mødtes på en P-plads kl. 7 til morgenmad og en briefing af de forskellige prøver og gennemgang af arbejdsopgaverne.

Jagthund
Morgenmad og briefing!
Jagthund
Indskrivning af de mange hunde. Ud over vinderklasse prøven, var der adskillige andre prøver som skulle afholdes!
Jagthund
Hyggelig stemning mellem hundeførerne!
Jagthund
Lidt mere spændt stemning herskede hos hundene!
Jagthund
Næste generation af dygtige jagthunde var også repræsenteret!
Jagthund
Spænding, glæde og måske lidt nervøsitet?!
Jagthund
Parolen blev afholdt af prøvelederen og dommerne…
Jagthund
… Alle lyttede efter…
Jagthund
… Selv hundene hørte med!

Jeg skulle være en af de to skytter på vinderprøven. Der var tilmeldt 19 hunde til denne prøve og med 4 dommere, 1 prøveleder, 2 skytter og 2 dummykastere udgjorde vi et relativt stort selskab. Prøveformen skulle minde om en walked up jagtdag, så der gik en skytte på hver fløj med hver deres dummykaster. På linje med disse, gik dommerne med de 4 hunde som var til bedømmelse. Hele selskabet gik så på linje igennem det smukke varieret terræn og på tilfældige tidspunkter skød en eller begge skytter og dummyer blev kastet eller droppet. Derefter skulle de udpeget hunde så apportere dummyerne som enten var markeret af hundene eller de skulle dirigeres hen til en droppet dummy.  Hundene skulle gå pænt ved fod og forholde sig i ro indtil at de blev udpeget til at apportere. De hunde og førere som ikke var til bedømmelse gik i samlet flok tæt på linjen uden dog at være i vejen eller til besvær for de hunde som var til bedømmelse.

Jagthund
De afventende hunde gik på stien og forsøgte at holde sig i baggrunden.

Hver hund skulle have mindst to apporteringer pr. slip og hvis dette gik godt, gik de videre til trin to. Her skulle hundene apportere på tværs af linjen og afstanden til dummyen blev altså lang og sværhedsgraden betydelig højere. Når alle hunde enten var gået videre eller var udgået, stod den på frokost og derefter var det finalen som ventede.

Jagthund
Dommerne og prøvelederen diskuterer de sidste detaljer før første slip!
Jagthund
Dommer, skytte og dummykaster snakker detaljer…
Jagthund
Gamebaggen er fuldt læsset!

Som skytte, skød jeg med blanke haglpatroner og jeg blev forbløffet over den jagtlige stemning og intensitet som straks kom over hele selskabet ved allerførste trin! Hundeførerne holdt enormt meget øje med os skytter og dummykastere, for de var jo godt klar over at det var os som “styrede slaget”. Det allerførste skud og dummykast kom fra min ende af linjen og dummyen blev kastet langt over en stor brændestak, ramte et træ og dumpede lige ned bag stakken… Med det samme hviskede “min” dummykaster, Bent Mariager: “Åh, den var svær!” Spændingen var intens og hele linjen stoppede og ventede på at dommerne skulle give én af de to hunde på vores side besked om at apportere. Med en stille kommando blev en flot gul labrador sendt afsted og hunden strøg igennem skoven, direkte hen til stakken. Efter lidt frisøg, blev hunden fløjtet stop af føreren og hunden stoppede straks op og søgte kontakt. Med få håndbevægelser blev hunden dirigeret hen bagved stakken og hunden samlede dummyen op og sprang stolt tilbage… Så var vi i gang og med en flot og veludført apportering til at starte på, gik formiddagen hurtigt.

Jagthund
Hunden er fløjtet “STOP” og der er fuld opmærksomhed på føreren!
Jagthund
Efter en enkelt hånddirigering blev dummyen samlet op!
Jagthund
Fuld fart på returløbet!
Jagthund
Og en fin aflevering til hånd! Well done!

Jeg var imponeret over den intense spænding som hang over skoven og samtidig var der en respektfuld, seriøs og kammeratlig tone mellem alle hundeførerne. Selvom de på denne dag var alvorlige konkurrenter, kunne jeg tydelig mærke at der var et hjerteligt sammenhold som betød, at når en hund udgik eller blev bortdømt, så var der kun medfølelse og sympati fra de andre hundeentusiaster! Jeg selv stod ofte med tilbageholdt åndedrag når en hund blev sluppet og forsvandt i underskoven… Når hunden så kom retur med dummyen i munden, kiggede Bent og jeg på hinanden og smilet kom frem helt af sig selv!

Jagthund
Varieret og svært terræn!

Jagthund

Jagthund
Når hunden er ude af syne, stiger den nervøse spænding…
Jagthund
Men når hunden så dukker op med dummyen i munden, kan alle ånde lettet op!
Jagthund
Der var både hyggelig snak og seriøse samtaler om prøveforløbet!
Jagthund
Dommerne fulgte nøje med og skrev flittigt i deres bøger!
Jagthund
Bent gør klar til at kaste en dummy!
Jagthund
En hund er blevet kaldt retur efter ikke at have fundet dummyen…
Jagthund
… Og skuffelsen er tydelig!

Der blev kastet mange dummyer og skudt mange skud og hundene strøg frem og tilbage. En enkelt situation ud af mange husker jeg dog helt tydeligt! Jeg havde byttet den gamle bøsse og de løse patroner ud med dummyer og gik på højre fløj. I det andet slip, hvor hundene skulle apportere på tværs af linjen, var vi næsten færdige med alle hundene da jeg kastede en dummy som landede langt fremme i terrænnet. Den første hund som blev sendt fra venstre fløj kunne ikke finde dummyen og efter lidt dirigering fra føreren som ikke førte til noget, bad dommeren om at få hunden koblet og en ny hund skulle forsøge.

Jagthund
Hunden er koncentreret mens den får dirigeringer!

Næste hund fra venstre fløj blev sendt og den fandt heller ikke dummyen! Disse to hunde og deres førere stod nu i den situation, at hvis de to hunde fra højre fløj heller ikke kunne finde dummyen, ville dommerne gå ud i terrænnet for at lede… Kunne dommerne heller ikke finde dummyen ville alle fire hunde gå videre og prøven kunne fortsætte, men hvis dommerne fandt dummyen ville alle fire hunde dumpe!

Jagthund
Højre fløj afventer at venstre fløjs to hunde forsøger at finde dummyen!

Hvis den tredje eller fjerde hund fandt dummyen, så ville alle de foregående hunde dumpe!

De to hunde fra højre fløj blev nu kaldt over til venstre fløj og det var som om at hele skoven holdt vejret! Stilheden og spændingen var så intens, at jeg tydeligt kunne høre den svenske hundefører, lavmælt, kommandere hunden “Go back!”

Den store gule labrador hanhund strøg direkte igennem skoven og løb hen til dummyen og samlede den op! De to foregående hundeførere løftede på hatten, gav dommerne hånden og luskede skuffet hen til følgegruppen…

Jagthund
En flot og veludført apportering er næsten i hus!

Den glade hundefører gik tilbage på højre fløj og man kunne ane et lille stolt smil på læberne af hende mens hunden gik fint ved siden af og lod som om at intet særligt var hændt! Der var dog hændt noget særligt og dén apportering er den jeg husker aller bedst! Denne hund havde markeret dummyen ved nedfaldet og havde så siddet i minimum 10 minutter og afventet. Derefter var den blevet flyttet ca. 50 meter længere væk og igennem terrænet for derefter at blive kommanderet ud efter dummyen. Det var helt tydeligt at hunden stadig havde helt styr på hvor dummyen lå og selve opsamlingen var jo ikke svær, det var markeringen og hukommelsen dog! Denne evne kommer ikke kun af sig selv, den tyder på MANGE øvelser med svære markeringer og dette giver en hund masser af selvtillid og tillid til sin fører! Flot, flot arbejde!

Jagthund
Endnu et “tak for i dag!”
Jagthund
Fart over feltet!
Jagthund
Dommernes stokke blev brugt som markering, hvis der var ophold i kæden!
Jagthund
Rolige hunde afventer ordre!
Jagthund
Hunden er ude af syne og hundeføreren kan kun stå og håbe på at dummyen er fundet!
Jagthund
En enkelt dirigering…
Jagthund
Næsten i mål!
Jagthund
“Kom så med den…”

Vi gik alle tilbage imod P-pladsen for at spise frokost og lod dommerne blive for at votere om hvorvidt alle hundene som var tilbage havde udmærket sig til at gå videre til finalen. Jeg gik og reflekterede lidt over hvad jeg havde set og oplevet og jeg må simpelthen indrømme at jeg var meget imponeret! Alle som kender mig, ved at racen labrador sjældent har imponeret eller ophidset mig ret meget! Jeg syntes ikke rigtig at temperamentet passer til mig og jeg har altid haft en forkærlighed til hønsehunde, gravhunde og spaniels… Dog må jeg jo blankt erkende at labradorer og hundearbejde som jeg netop havde været vidne til var fantastisk! Det var også interessant at se at der var forskellige arbejdsmetoder blandt hundeførerne. Nogle lod hunden arbejde temmelig selvstændigt i det frie søg og andre dirigerede meget med hundene og en gang imellem var det som om at det var føreren som fandt dummyen og slet ikke hunden.

Jagthund
Mange brugte hjælpemidler, her en klud i hånden, for at hunden bedre kunne se dirigeringen…
Jagthund
… Her en hvid skjorte og et stykke papir i hånden…
Jagthund
… Og denne hundefører brugte en lys kasket!
Jagthund
Det er tydeligt at se at disse små “tricks” med lys skjorte, klud eller lign. hjælper hunden. Når hunden kigger tilbage, skal den identificere sin ejer mellem ca. 20 mennesker! Bemærk den lyse kasket højt hævet langt nede i kæden!

Lydighed er jo kernen af al hundearbejde, men jeg mener at hunden selv skal kunne arbejde med selve fundet af dummyen eller fuglen. Jeg vil gerne kunne dirigere min hund ud i terrænnet, men derfra må hunden selv anlægge søget efter vind og fært. Jeg har flere gange oplevet at en skytte har sagt: “fasanen ligger lige i den busk og er stendød!” Når hunden så flere gange trækker ud af busken og samler en vingeskudt fugl op, 50 meter fra busken, så mener jeg at øvelsen er fuldført! Hunden har gjort som jeg sagde, men har selv løst opgaven når det viser sig at både skytten og jeg  selv har taget fejl…

Vi er alle forskellige og har forskellige hunde, så jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvilken metode der er bedst, det var dog super interessant at se forskellen på de forskellige hundeførere!

Jagthund
“Jeg har den!”
Jagthund
“taaaak”…
Jagthund
Det øjeblik hvor hunden ser dummyen!
Jagthund
Der er ikke krav om siddende aflevering, dummyen skal blot afleveres til hånden!
Jagthund
“Hvornår er det min tur?”
Jagthund
Dommerne diskuterer hvor en skjult udlagt dummy er henne, før instrukserne bliver videregivet til hundeføreren!
Jagthund
Smilene breder sig, det sekund hunden kommer retur med dummyen!
Jagthund
Flot hund i fuld fart!

Efter frokost blev der udtaget 8 hunde som havde klaret formiddagen så godt at en udmærkelse eller præmiering kunne komme på tale. De 8 hunde skulle udsættes for en ny disciplin og denne post skulle illustrere en apporteringspost ved en klapjagt.

Jagthund
Humøret var højt og stemningen god, på vej til finalerunden!

4 hunde skulle bedømmes ad gangen og disse blev linet op på en linje. Bagved hundene var der en tætbevokset sø og foran dem skrånede terrænet svagt ned mod en stor eng. Jeg gik sammen med to andre medhjælpere som en driverkæde op imod hundene mens vi råbte, skød og kastede dummyer til alle sider. En gang imellem blev der skudt enkelte skud på den anden side af søen og imens alt dette foregik skulle hundene sidde roligt og pænt på post!

Jagthund
Den tilgroet sø og på den anden side, oppe imellem birkene, lå de udlagte dummyer!

Da driverkæden var fremme ved hundene, blev hundene kaldt hen til dommerne, som forklarede at på den anden side af søen var der en dummy som var blevet udlagt! Al larmen fra selve drevet var altså blot en distraktion og den reelle opgave var en svær apportering igennem en tilgroet sø, op på land bagved og så en dirigering ca. 50 meter ind i skoven på den modsatte side!

Jagthund
“Ro på post”, betyder kun dette! Der var ingen krav om at hunden skulle sidde, stå eller ligge!
Jagthund
Alle følger nysgerrigt med i de andres apporteringer!

De 3 hunde som ikke var i gang, stod stille og ventede og når en hund var færdig, blev den sendt tilbage og skulle vente sammen med de 2 andre hunde. Alle 8 klarede opgaven, bortset fra én og skuffelsen var stor og ærgrelsen tydelig da hundeføreren satte line på hunden, gav hånd til dommerne og gik direkte tilbage til bilerne…

Jagthund
Opgaven forklares af dommeren.
Jagthund
Hunden sendes afsted!
Jagthund
Latter og smil når hunden finder dummyen!
Jagthund
Når begge dommere trækker frem og ser bekymret ud, er der pres på hunden og føreren!
Jagthund
Dommerne har besluttet sig: Hunden skal kaldes hjem…

De 7 resterende hunde blev bedt om at vente og imens voterede de 4 dommere. Alle gav deres bedømmelse og hundene og deres førere blev grundigt gennemgået. Efter lang tids votering blev to hunde kaldt op til en sidste og afgørende øvelse!

Dommerne kunne altså ikke helt bestemme sig for en vinder imellem disse to hunde, så nu var det altså en direkte konkurrence mellem dem!

Jagthund
De 7 hunde med deres førere, inden den afgørende øvelse!
Jagthund
Dommerne diskuterede længe og grundigt hver enkelt hund!
Jagthund
Grundige noter i bøgerne, betød at alle detaljer blev vendt…
Jagthund
… Og drejet!
Jagthund
Selvom det var en alvorlig beslutning, var der stadig plads til enkelte smil hos dommerne!
Jagthund
Spændte ansigter…
Jagthund
Selv hundene virkede spændte!
Jagthund
Men der var også lidt træthed at spore!
Jagthund
“Hvad så far?!”
Jagthund
Intenst kontkaktblik!
Jagthund
På trods af myg, holdes kontakten!
Jagthund
Når man skal vente efter en lang dags arbejde, sniger trætheden sig dog ind…

Øvelsen blev besluttet på stedet og de to hunde blev stilt op ved siden af hinanden med udsigt ud over en stor lyngbevokset lysning i skoven. Bent og jeg stod gemt bag noget tæt bevoksning, ca. 150-200 meter ude. På kommando skød Bent et skud og jeg kastede dummyen så langt jeg kunne, væk fra hundene. Samme øvelse, til begge hunde og den første hund kom tordnende igennem lynget! Hunden kom med høj fart direkte mod dummyen, men løb ca. 20-30 meter for langt! Vi kunne svagt høre stop-signalet fra fløjten og hunden reagerede med det samme og vendte straks front mod føreren! Jeg kunne genkende den fra den allerførste apportering bagved brændestakken og mens hunden blev kommanderet lidt tættere på dummyen tog jeg mig selv i at stå og krydse fingre… Hunden fik kommandoen “søg” og mens de små dyt-lyde i fløjten gav genlyd mellem træerne, fandt hunden dummyen og strøg retur!

Jagthund
Bag en enebærbusk gemte Bent og jeg mig!
Jagthund
Den første hund havde masser af fart, men løb desværre lidt for langt på apporteringen!
Jagthund
Efter en enkelt korrektion, fandt den dog hurtigt dummyen!
Jagthund
Så er det bare med at komme hjem!

Så var det den næste hund og efter skuddet kastede jeg dummyen afsted. Den landede det samme sted og efter få sekunder kom en sort hund flyvende igennem den samme lyng! Denne hund viste ingen slinger i valsen og efter en hurtig sprint ud til nedfaldsstedet, samlede den dummyen op og sprang tilbage…

Jagthund
Lige ud…
Jagthund
… Og lige hjem! En virkelig flot apportering at slutte dagen af med!

Vinderen var helt tydeligt fundet og med sådan en markeringsevne, selv efter en lang dag, så var det en flot afslutning! Vi startede dagen med en rigtig flot apportering og nu sluttede vi også af med en apportering på højt højt niveau!

Jagthund
Efter den sidste apportering, voterede dommerne en sidste gang!

Stemningen tilbage på P-pladsen var god og lettelsen over at prøven var overstået betød masser af grin, snak, venlige drillerier og lykønskninger! Den flotte vandrepokal “Kennel Lycik pokalen” gik til den svenske fører Birgitta Lindblad med den sorte hund “Vettisens Olga” og 2. pladsen gik til den gule labrador “Holten’s Lea” med Lars Carl Holten som fører.

Jagthund
Birgitta og Olga ved godt at de sluttede stærkt af, men var det nok til at vinde?!
Jagthund
Den flotte vandrepokal.
Jagthund
2. vinderen modtager klapsalver, diplom og håndtryk!
Jagthund
Vinderen og prøvens bedste makkerpar!
Jagthund
Pokalen overrækkes!
Jagthund
Stolt hundefører og veldresseret hund! Stort tillykke!
Jagthund
Dommerne fik en flaske portvin ovenpå den lange dag!

Hele resultatlisten kan ses HER!

Efter overrækkelsen af pokaler, diplomer og udmærkelser, tog vi alle afsked med hinanden og resten af køreturen hjem sad jeg og fordøjede alle indtrykkene! En helt ny respekt og interesse for labradorerne var tændt i mig og nu gjaldt det blot om at finde de rigtige argumenter overfor min hustru, Christina, til hvorfor hundeflokken bør udvides med en gul labrador… Ingen magisk salgstale dukkede dog op, så nu må jeg ty til det som vi mænd gør bedst, nemlig at plage, indtil at vi får vores vilje…:)

Knæk & Bræk!

Jagthund
Olga ved siden af hendes velfortjente pokal! Hun ville i virkeligheden nok bare gerne have haft en dummy mere!

 

This Post Has 10 Comments
 1. Dejligt at se, at du måske kan omvendes Ha ha , men du da også tit set godt hundearbejde på rigtig jagt på Fyn , når det går stærkt , både på vand og på land !! er det ikke rigtigt (griner) .
  Håber vi ses igen til efterårets jagter, så kan du jo endnu engang nyde Labradorens effektive arbejde på jagten , og således blive rigtigt godt inspireret til at få endnu en jagthund i bestanden .

  1. Hej Torben.
   Du ved at jeg tit falder på halen over de hunde som jeg møder på fyn endda også dine..;)
   Håber også vi ses, men mon ikke…
   KH!

 2. Tak for en flot, stemningsfyldt og informativ reportage.

  Field Trails med retrievere er fantastisk spændende, krævende og givende idet der er et utal af momenter og uforudsigelige faktorer der skal gå op i en høre enhed for at lykkedes.

  Lad mig i flok nævne: hunden på dagen, føreren på dagen, dommernes indstilling og udsyn, terrænet, vejret, færtforholdene, skytterne og vildet.

  Alle der dyrker denne sport kender disse udfordringer og der er derfor en indforståethed når tingene ikke går helt som planlagt. Dette medvirker til et godt sammenhold, kammeratskab og gensidig respekt i vores verden.

  2. Vinder Holten’s Lea – Lars Carl Holten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top