skip to Main Content

Reflektioner efter DJ’s valgmøde

Den siddende formand Claus Lind til venstre, modkandidaten Jesper Lindgaard til højre.

Det er valgår i Danmarks jægerforbund og for første gang i otte år, er der en modkandidat til den siddende formand.

Valg systemet i DJ er relativt kompliceret og er, som de fleste nok er klar over, ikke et direkte valg, hvor alle medlemmer har stemmeret, men et valg hvor 375-380 stemmeudnævnte medlemmer står for valggerningen.

Valget skal foregå på repræsentantskabsmødet d. 19. september i år og til valg er DJ’s siddende formand Claus Lind og modkandidaten Jesper Lindgaard.

Inden da har DJ gennemført i alt 4 valgmøder hvor medlemmer og valgberettiget kunne møde op og overvære de to kandidaters valgprogram og også deltage i debatter og stille spørgsmål til de to kandidater. I alt var deltagerantallet til disse møder på ca. 135 stk ud af de 155 tilmeldte. Ud af disse, er en vurdering fra en unavngiven kilde, at ca. 15-20 % af de 135 stk. var delegerede, altså medlemmer som rent faktisk skal stemme ved valget…

Altså, ca. 27 stemmeberettigede ud af 135 deltagere og derfor kun ca. 7 % deltagelse ud af de samlede 380 stemmedelegerede!

Jeg deltog selv i sådan et møde, her på fyn, for et par uger siden… Vi var under 20 styk som mødte op en onsdag aften og ud af os, var der vel 4-5 som faktisk skulle stemme til valget!

Jeg selv deltog ud af ren nysgerrighed og deltog også i debatten efter de to kandidaters oplæg.

Jeg kørte derfra med mange tanker og bekymringer… For at dele det lidt op vil jeg nedenfor gennemgå nogen af debatpunkterne og så komme med en holdning til situationen vedr. valget og de udfordringer som jeg mener DJ står over for…

Udvalgte debatpunkter til mødet:

  • Hvorfor er der ikke urvalg, altså direkte valg til formandsposten?

Dette virker som om at være den helt ”varme kartoffel” når jeg læser forskellige posts på f.eks. Facebook! Mange jægere mener at det er alt for svært at få indflydelse i DJ og derfor savner de en direkte valggerning til foreningen. Det blev forklaret fra Claus Lind at det sådan set var lige til, men selvfølgelig ville kræve en afstemning og at forslaget faktisk aldrig var blevet bragt op til hovedbestyrelsen tidligere…

En af bekymringerne ved et direkte valg, mente Claus Lind og andre ved mødet, kunne være at der er for mange ”sofavælgere” og at små grupperinger kan påvirke afstemningen i voldsom grad, hvis ikke tilstrækkelig mange af DJ’s medlemmer ville deltage i en urafstemning!

Et argument som jeg godt kan forstå og respektere, men når jeg nu har set hvor dårlig en deltagelse de delegerede har udvist, så har dette argument ikke rigtig nogen effekt i mine øjne! Hvis kun 7 % delegerede rent faktisk møder op til valgmøderne, hvordan skal de så nogensinde danne sig et indtryk af kandidaterne?! Har de allerede besluttet sig hjemmefra eller er de bare ligeglade?! Hvis de allerede har besluttet sig, så er jeg bekymret for på hvilken baggrund de har besluttet sig… De har tydeligvis ingen interesse i de to kandidaters holdninger og så vil de jo enten bare ”blindt” stemme på eller imod henholdsvis den siddende formand eller kandidaten. Jeg føler faktisk at der er større interesse for dette valg blandt de ”menige” jægere, end fra de valgdeligerede…

  • Hvorfor bliver der ikke taget referart eller streamet live fra valgmøderne?

Dette spørgsmål var faktisk mit eget og jeg må indrømme at jeg blev temmelig overrasket over at der intet blev gjort til møderne! Valget af vores formand i DJ er en alvorlig og stor gerning og jeg fornemmer at interessen blandt de danske jægere er stor, så hvorfor ikke blot streame det eller i det mindste tage et referart, så alle DJ’s medlemmer og de delegerede som ikke mødte op, kunne læse dette?

Svaret var lidt henkastet at dette var blevet besluttet og sådan var det egentlig bare… Jeg forstår slet ikke denne beslutning! Igen tænker jeg på de 93 % delegerede som ikke deltog i møderne og som derfor ikke ved hvad der er foregået på møderne. Hvis disse møder var blevet streamet eller i det mindste, ført til referart, så kunne de da have fulgt nogenlunde med… En anden betragtning er også at jeg oplever temmelig mange almindelige medlemmer som efterlyser mere åbenhed og ”nemmere” adgang til toppen af DJ. Det eneste det havde krævet var en enkelt smartphone og så ville der have været fuld åbenhed og måske nye aspekter eller holdninger som de valgdelegerede og jægerne kunne have oplevet…

  • Hvad skal der gøres for at skaffes flere medlemmer i DJ?

Dette punkt er vel et af de vigtigste punkter som DJ skal bokse med lige for tiden… Vi får ca. 2.500-3.500 nye jagttegnsløsere hvert år og alligevel får vi ikke hvervet nok nye jægere, samtidig med at alt for mange ”etableret” jægere simpelthen melder sig ud af DJ!

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage og både Jesper og Claus var enige i at der skulle en større indsats til at hverve langt flere medlemmer…

Én af holdningerne som mange i salen støttede op om, var at rekrutteringen skulle ske hos jagttegnsunderviserne og i de lokale jagtforeninger.

Jeg er sådan set temmelig enig i den strategi, men må samtidig undre mig over hvad det er underviserne og foreningerne skal tilbyde de nye jægere… For nogle år siden, da jeg arbejde på Jagt, Vildt & Våben lavede vi en undersøgelse over de nye jagttegnsløserr. Dengang var der ca. 7.000 nye jægere… Det viste sig at deres gennemsnitsalder var 36 år og de kom primært fra storbyerne.

Altså må vi erkende, at os som tog vores jagttegn da vi lige akkurat var blevet 16 år og som formentlig havde gået på jagt med vores fædre, mødre eller bedsteforældre lige siden vi var store nok til at kunne følge med, ikke længere er den ”typiske” nyjæger… De er derimod voksne pengestærke typer som har en helt anden approach til det at gå på jagt. Derfor ser jeg heller ikke rigtig de lokale jagtforeninger som det helt stærke rekrutteringspunkt! Jeg vil give et eksempel:

For et par år siden havde jeg en ven med til Afrika som ikke havde jagttegn. Han deltog kun på rejsen da hans lillebror, som er ivrig jæger, skulle med. Den ældre bror som var i slutningen af fyrrene, vi kan kalde ham ”Mads”, udtalte at han ”bare” var med for oplevelsen og måske ville han da gerne skyde en impala, men det var så også rigeligt… Der skete jo så det at han virkelig blev bidt af jagten, skød 4-5 forskellige arter i Afrika og kom hjem til Danmark og tog straks sit jagttegn! Han har siden været ivrig på jagt i både Danmark, Tyskland og Polen og har nu sagt sit job op for at få mere tid til at gå på jagt! Denne mand har absolut ingen erfaring med historien i Danmarks jægerforbund og har på intet tidspunkt været i kontakt med den lokale jagtforening! Han går på skydebanen og træner, men det kan han jo sagtens gøre uden at være medlem. Han har ikke rigtig brug for noget af det som foreningen tilbyder ham og han har ikke så meget indsigt i hvad DJ gør for jagten i Danmark og faktisk i hele verden!

Ingen har jo fortalt ham det! Han skal da naturligvis være medlem af DJ for at støtte op om det politiske arbejde for vores allesammens natur og jagt, men at tro at han nemt vil blive rekrutteret til den lokale jagtforening er den forkerte strategi i mine øjne… En mand som Mads repræsenterer mange moderne nyjægere og de vil altså ikke bare automatisk falde ned i en jagtforening og derved blive medlemmer af DJ!

 

Til mødet gik vi ca. en halv time over den planlagte tidsramme men jeg tror faktisk at der var flere spørgsmål fra de få fremmødte…

Mødet blev hævet og vi kørte hver til sit.

Som tidligere nævnt sad jeg i bilen og var frustreret over forløbet, fremmødet og debatterne…

Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke selv har været særlig aktiv i mine snart 25 år som medlem af DJ! Jeg har været på forskellige skydebaner, været til et par hundetræninger og så brugte jeg en vinter på at forsøge at blæse jagthorn…

Jeg sad i bilen og lovede mig selv at jeg vil være langt mere aktiv, men jeg tror faktisk mange andre jægere er lidt ligesom mig… Som medlem mener jeg, at vi alle har ret til vores holdning, men det jeg desværre lidt for tit oplever er at medlemmer melder sig ud af DJ når de møder noget som de er utilfredse over! Det er IKKE måden at ændre noget på og jeg vil i fremtiden forsøge at give mit bidrag til DJ på en mere aktiv måde…

Jeg føler at vores medlemstal er en direkte katastrofe! De tal jeg har kunnet opstøve, fortæller mig at vi d. 1.10.2019 havde i alt 89.876 medlemmer ud af de ca. 230.000 mennesker som kunne løse jagttegn.

Tallene er hentet fra: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/medlemmer-en-status/

De tal skal vi vist lige rumstere lidt med, for ud af de 230.000 ”jægere” var der ca. 50.000 som ikke indløste deres jagttegn. Dvs. vi var ca. 180.000 aktive jægere sidste år. Med hensyn til medlemstallet i DJ, så føler jeg også at de ca. 90.000 medlemmer er et misvisende tal! Der var 54.159 ordinære medlemmer og 9.325 senior medlemmer. Disse to tal er de vigtigste og mest retvisende, da det er de to kategorier som rent faktisk belyser hvor mange reele enkeltstående medlemmer der er i DJ. Sidste år var der yderligere 15.853 ekstraordinære medlemmer, men disse er jo højst sandsynligt blot ordinære medlemmer, som lige som jeg selv, er medlem i flere lokalforeninger på én gang… Så, som jeg læser tallene, så var vi sidste år ca. 70.000 medlemmer…

Det er simpelthen alt for få og i mine øjne en kæmpe skuffelse!

Hvordan får vi rekrutteret de nye jægere? Hvordan får vi dem som tidligere har været medlem tilbage? Hvordan kan vi få nye medlemmer blandt de ca. 50.000 som ikke indløste deres jagttegn sidste år? For disse mennesker har jo tidligere været jagtinteresseret, så mon ikke de også stadig gerne vil støtte naturen, vildtet og jægerne? Det betyder altså at der er over 150.000 jagtinteresseret mennesker at rekruttere fra… Det burde være muligt at fiske nogen stykker i den store pulje!

Jeg har ikke selv svarene, men jeg må indrømme at jeg ikke tror det er nok at overlade det til jagttegnsunderviserne og lokalforeningerne… Den gennemsnitlige nye jæger har formentlig deltaget i en form for komprimeret jagttegnskursus og her er der altså fuld fokus på pensum fra både undervisernes og kursisternes side! Der er nok ikke meget tid eller fokus på Danmarks jægerforbund og derfor skal noget altså ændres hvis vi skal bruge jagttegnskurserne som rekrutteringsplatform! Især når mange af de professionelle undervisere ikke føler at DJ samarbejder med dem og i visse tilfælde direkte modarbejder dem!

Som eksemplet med Mads, så er lokalforeningen altså ikke noget som nødvendigvis tiltrækker denne form for nyjæger!

Så hvordan skal vi så ”fange dem”? Kommunikationsniveauet fra DJ er generelt sagt blevet meget bedre, som jeg ser det, men stadig så skal der oplyses langt mere og langt bedre for at få fingrene i de nye jægere og alle andre som egentlig har interesse i naturen og vildtet! Vi jægere gør så meget godt for naturen og disse historier skal fortælles langt bredere og rigtig gerne også med det politiske arbejde som DJ og de ”menige” jægere udfører for at skaffe mere natur og bedre vilkår for vores vilde dyr…

Jeg er chokeret over forløbet op til dette vigtige valg af formand og jeg bliver frustreret over manglen på engagement fra de valgdelegerede!

Jeg ved ikke helt hvad jeg havde forventet til valgmødet, men jeg ved at jeg havde håbet på flere tilmeldte og flere deltagere! OG så vil jeg på det kraftigste opfordre til at streame eller lave et referat i fremtiden, for jeg tror faktisk rigtig mange ville følge med…

Jeg er oprigtigt spændt og nervøs for fremtiden, både for jagten generelt men især for vores allesammens jægerforbund… Jeg vil ikke gå ind på hvem som jeg selv mener skal være vores formand, men jeg er meget nysgerrig på hvordan stemmerne vil fordele sig og hvad fremtiden vil bringe for os jægere… Om vi er medlem eller ej…

Knæk & Bræk til os alle!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top