skip to Main Content

Hvorfor ikke stå sammen?

10931502_10152713287259397_7688535366446132642_n
Fælleskab er ikke bare hyggeligt-Det er livsnødvendigt for danske jægere!

Jeg har været medlem af Danmarks jægerforbund i 20 år. Da jeg var en lille dreng læste jeg alle min fars forbundsblade og jeg læste dem faktisk mange gange! Dengang forbandt jeg ikke jægerforbundet eller medlemsbladene som andet end fornøjelse og da jeg selv fik jagttegn, var det bare naturligt at melde mig ind i Hørsholm jagtforening fordi dengang havde foreningen en glimrende skade- og duejagt. Sidenhen har jeg dog fået bedre og bedre forståelse for hvor vigtig et samlet, forenet jægerforbund er! I disse 20 år er der sket meget og sladret mere om hvad der er foregået i forbundet… Formænd har kommet og gået, nogen satte gjorde et indtryk og andre skabte en masse ballade… I nyere tid har det været det store “jagtens hus” som har skabt en masse debat og selvom jeg ikke er enig i placeringen af dette, er jeg dog stadig medlem af DJ!

Jeg ser lidt på vores forbund, som jeg ser på folketinget… Hvis jeg ikke er enig med kursen som regeringen styrer, så må jeg jo gøre noget selv! Jeg må stemme på dem jeg har tillid til og jeg må involvere mig i hvad der foregår! Jeg kan ikke blot melde mig ud af samfundet og så vende folketinget ryggen. Så hvis jeg er uenig i hvad jægerforbundet gør eller laver, så må jeg jo gøre noget aktivt. Jeg kan og vil ikke bare melde mig ud for hvad er konsekvensen og resultatet? Det er et svækket forbund som skal sidde til højbords med ministre og andre interesseorganisationer og diskutere og forhandle om vores forhold i naturen. Hvis vores formand, Claus Lind sætter sig ved bordet og kun repræsenterer ca. halvdelen af de danske jægere, så er hans stemme og indflydelse svært begrænset! Jo flere danske jægere som sætter sig på samme stol, jo bedre og stærkere!

I 2014 var der i Danmark ca. 180.000 jagttegnsløsere men vi er kun ca. 95.000 medlemmer i DJ. Dét går altså ikke! Når jeg har spurgt lidt ind til hvorfor forskellige jægere ikke er medlem, så er de fleste svar forbundet med personsager, eller utilfredshed over at forbundet ikke tager sig af lige netop den pågældene jægers, yndlingsjagtform… En højaktuel sag er jo den kommende afstemning om fasanudsætningen. Jeg har hørt jægere sige at de var sure over at forbundet brugte tid på dette, da det jo ikke havde nogen indflydelse på deres jagt. Pointen ved at være medlem af en stærk organisation er jo netop at denne slås for vores allesammens sager. OGSÅ dem som ikke lige fanger ens egen interesse… Med fasanerne er hele sagen jo også noget mudret. Selvom man som riffeljæger måske er ligeglad med alle de “dumme” fasaner, så vil et forbud jo have enormt store konsekvenser for en masse andre jægere OG også én selv! Hvis jeg som riffeljæger i en skov, hvor fasanudsætning bliver nedsat eller helt forbudt, skal genforhandle jagtleje, med skovejeren, hvor mon han så skal skaffe den mistet indtægt fra fasanjagterne? Det hele skal jo ikke altid gå op i kroner og ører, men jeg vil jo også som riffeljæger, gå glip af al den revirpleje og såning/plantning som skete på baggrund af fasanudsætningen… Altså vil det gå ud over mange andre end blot fasanjægerne.

En anden, for mig overraskende, årsag til ikke at være medlem er kritik af medlemsbladet JÆGER… Jeg hører forbløffende tit at nogen jægere ikke vil betale 714 kr. for et, i deres øjne, middelmådigt blad som i øvrigt er fuld af reklamer! Det er jo en total misforståelse at JÆGER er det eneste man får ud af medlemskabet i DJ. Udover de allerede essentielle kampe og sager som DJ kæmper for, er der jo også et hav af træningsmuligheder, kursuser, forskning osv. Derudover er en del af kontingentet med til at betale for den vigtige forsikring vi alle skal have og sidst men ikke mindst går en lille del til Jægernes naturfond. Når jeg påtaler dette, skaber det tit en lidt forundret reaktion fra personen. Jeg håber nogen af dem faktisk lige går hjem og læser lidt op på hvad DJ egentlig er for en størrelse..:)

DJ overvejer nøje sag for sag og de slås jo for de sager som giver mening for de danske jægere. Vi er, som danske jægere, jo dejligt forskellige og nuanceret og derfor vil vi have behov for forskellig opbakning fra DJ. Vi er ikke stærke nok som gruppe til at stå uorganiseret i omverdenen og der er altså ikke plads til en splittelse i “egne rækker”.

Nedenfor har jeg stillet et par spørgsmål til DJ’s formand, Claus Lind:

1. I år, var der 176.943 jagttegnsløsere men vi er kun ca. 95.000 medlemskaber i DJ.Hvordan vil du arbejde for at flere jægere melder sig ind i DJ?

“Først vil jeg lige understrege at i DJ er der ikke noget der hedder jeg, det hedder OS og VI! Vi skal være bedre til at vise vores resultater hver dag, for der sker nemlig rigtig meget hver dag, som er med til at sikre jagten.
I Danmarks Jægerforbund der arbejder vi for at skabe mere og bedre jagt for de danske jægere. Det gælder også for selve naturen og dyrenes levesteder, som er hele forudsætningen for jagten.

Derudover skal vi skabe bedre accept for jagten i sig selv. Vi har en simpel, men vigtig vision; Mest mulig jagt og natur. Dette er vores ledestjerne som vi skal fortælle mere om at dette kæmper vi, rent faktisk for, hver eneste dag. Til sidst vil jeg nævne at vi er i gang med en meget omfattende proces, for at skabe bedre klarhed for kontingents-strukturen, prissætning af medlemskabet og hvordan vi markedsfører DJ.”

2. Hvad tror du er de mest markante grunde til at danske jægere ikke er medlem af DJ?

“Jeg vil ikke så gerne udtale mig på andres vegne, men jeg er bekymret for at der er for mange som slet ikke ved, hvilket kæmpe arbejde DJ udfører. Der er muligvis også en del jægerne som går så lidt på jagt, at de ikke føler at de behøver at støtte op om jagten og tilslutte sig fællesskabet. Her skal jeg understrege, at vi naturligvis skal have flest mulige med.”

3. Hvis du havde et minut med en jæger som ikke var medlem, hvad ville du så sige til ham for at få ham til at blive medlem?

“Jeg vil begynde med at spørge ham selv om hvad der var vigtigst for ham? Alt efter svaret vil jeg tage udgangspunkt i dette og fortælle hvad DJ gør for lige netop hans ønsker. Derefter ville jeg vende det lidt på hovedet og spørge ham om hvad han selv gør for at bevare jagten, for det at bevare jagten det er noget vi skal gøre i fællesskab! Sluttelig vil jeg naturligvis fortælle at årsagen til at være medlem, er at det kan være med til at vi får politisk styrke.
Til sidst ville jeg sende en lille bøn, om at følge med i vores forskellige medier for at få et bedre indblik i hvad vi gør.”

4. Hvis du havde ét budskab/besked til alle de danske jægere, hvad ville du så sige til dem?

“Vis jagten frem! Vis familien Danmark vores jagt og inviter dem med til at være en del af den! Vær bevist om at vi bestemmer selv fremtiden via vores adfærd.”

5.Hvad er dine vigtigste mål for DJ i 2015/2016?

“Det er jo ikke mine personlige mål, for det der arbejdes efter er Danmarks Jægerforbunds Natursyn og strategi:
Natursyn – http://www.jaegerforbundet.dk/Jægerforbundets-natursyn.1164.aspx
Strategi – http://www.jaegerforbundet.dk/Jægerforbundets-strategi.1163.aspx
Natursyn og strategi beskriver bla. at vi skal favne alle jægere. I særdeleshed vil jeg også nævne arbejdet med vores tre vildtforvaltningssøjler: markvildtet, hjortevildtet og trækvildtet, hvor vi har struktureret arbejdet således, at vi bliver langt mere fokuseret på at have en klar strategi, for at højne fagligheden i relation til vildtet, levestederne og jagten i særdeleshed.
Dernæst også vores organisationsudvikling, hvor vi arbejder intensivt på at styrke arbejdet, således at vi hele vejen rundt bliver en stærkere organisation.
Jo, der kommer også til at ske rigtig meget de kommende år.”

6. Hvad var det bedste som skete i 2014?

“2014 var et fantastisk år med masser af gode og nye tiltag. Jeg vil gerne fremhæve 3:
1. Vi fik igangsat processen med jagtens hus. Det er ikke bare et hus men en opbygning af en ny og stærkere organisation som er en forudsætning for jagten i Danmark. Vi har realiseret organisationen før selve huset står færdigt.
2. Vi fik igangsat en ny vildtforvaltningsstrategi indenfor de tre vildforvaltningssøjler markvildtet, hjortevildtet og trækvildtet som vil gøre os stærkere på fagligheden og som gør at vi markere os endnu mere i den politiske debat og helt konkret i 2015 er vi blevet færdige med trækvildts strategien, som vi i særdeleshed har manglet!
3. I 2014 iværksatte vi vores nye kommunikations strategi. Vi skal blive bedre til at fortælle omverdenen om os jægere både over for medlemmer og ikke medlemmer. Helt konkret kommer der en ny hjemmeside, vi opruster i forhold til de sociale medier, og vi får relanceret bladet Jæger og vi er sikre på at det vil skabe en ny og moderne kommunikation med nye og erfarne jægere.”

Efter denne længere samtale med Claus, vil jeg igen gerne appellere til at man ved utilfredshed eller lign. gør noget ved det! Skriv en mail til kontoret, snak med din lokale repræsentant eller ring til Claus Lind selv! Min egen holdning og beslutning om at være medlem af DJ er om noget blevet stærkere og jeg vil selv være mere aktiv i at fortælle vidt og bredt om fordelen ved at stå sammen. Efter min mening er det  i hvert fald IKKE en holdbar løsning at melde sig ud af DJ eller ikke være medlem! DET vil blot skade os allesammen…

 Er du medlem af fællesskabet, Danmarks Jægerforbund?

This Post Has 4 Comments
 1. Har med stor interesse læst dit indlæg, jeg kan langt hen af vejen følge dig. Jeg har været medlem i små 30 år og haft jagttegn i 34 år.
  Din linie omkring at ringe/skrive til kontoret/Claus Lind synes jeg er en rigtig god ide hvis man er utilfreds med noget, det er prøvet uden nogen som helst tilbagemelding på trods af at jeg bad om en tilbagemelding på fremsendt mail
  Søren

  1. Hej Søren.
   Æv, det er aldrig sjovt at blive glemt eller syltet..:(
   Jeg ved at direkte henvendelser til DJ, bliver prioriteret højt, så det er jo ærgerligt at du ikke har fået noget svar!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top