skip to Main Content

Fynsk metal

IMG_5810Parolen for dagens trykjagt var klar! Vi måtte skyde dåer, kalve og spidshjorte, dog helst kalve før dåer og så var der et par hjorte til afskydning! Her på Ravnholt gods ved Ørbæk, står der meget dåvildt og endda rigtig mange store hjorte! Derfor var ønsket for afskydning af hjorte da også at vi kun måtte skyde STORE! Det ville være ærgerligt at skyde de unge halvskufler eller bare de unge fuldskufler når der nu var mulighed for gamle hjorte i medaljeklassen…
Én sidste lille krølle på parolen var at vi heller ikke måtte skyde hvide spidshjorte da værten drømmer om en dag at skyde en hvid fuldskuffel.

IMG_5795
Alle skytterne var spændte på vej ud til første såt!

Vejret var køligt, denne næstsidste dag i januar, uden dog rigtig at være kold. Der var en mild vind og jorden var dækket af et tyndt lag sne/frost. Perfekte forhold til en trykjagt og forventningerne og drømmene kørte på fuldt tryk i mit hoved da jeg går ud mod det gamle egetræ som stod helt ensomt ude på marken. Min post ved egetræet var ca. 200 meter fra skoven og selve skoven gik ligesom i et L rundt om træet. Erfaringerne siger at vildtet tit bruger træet som pejlemærke når de forlader skoven og jeg husker at skytten som havde netop denne post sidste år fik rigtig meget dåvildt forbi.
Jeg satte mig op ad træets tykke og kroget stamme og stillede skydestokken så den var lige ved hånden. Inden drevet rigtig begyndte målte jeg et par fikspunkter op ude på marken således at hvis der kom en rudel, så havde jeg en god fornemmelse af hvor langt væk de var uden at først skulle måle afstanden.
Få minutter efter drevet var startet kom der ca. 20 dådyr ud af skoven og traskede stille og roligt op imod mig og egetræet. Det var primært dåer og kalve men bagerst var der et par unge hjorte. Da rudlen stoppede op ca. 160 meter ude sigter jeg på den næstsidste kalv. Alle dyrene står stille for at finde ud af hvor de nu ville løbe hen og jeg følte egentlig at jeg havde god tid… Jeg afsikrede Blaseren og da jeg skulle til at klemme om aftrækkeren, ser jeg at det er en hjortekalv. Jeg kunne tydeligt se penslen og da jeg stadig følte at der var tid skiftede jeg sigtet hen til den allersidste kalv som også stod frit. Lige da jeg var ved at få ro på sigtet tager de bagerste dyr lige et par skridt sådan så hele rudlen nu stod helt tæt og intet dyr står frit til et skud! Efter et par minutter sætter de af i en retning lidt skråt væk fra mig og ingen fornuftig chance byder sig igen til denne rudel… Jeg ærgrer mig lidt over mit valg om ikke at skyde hjortekalven, men omvendt så vurderede jeg jo situationen til at være under kontrol og hvis jeg havde valget så ville jeg trods alt hellere skyde en dåkalv frem for en hjortekalv. Sket var sket og der skulle jo nok komme en chance mere.
Kort tid efter hører jeg pludselig en lyd kommende bagfra egetræet og da jeg langsomt drejer hovedet ser jeg en rå kommer springende lige op til mig. På 1,5 meter stopper råen og står lidt og pruster… Den kigger sig lidt omkring og ser mig slet ikke… Jeg trækker nærmest ikke vejret og nyder bare synet og tætheden til denne fine rå som helt klart er presset og ikke ved hvor den skal løbe hen. Efter et par sekunder fortsætter hun i lange spring hen mod skoven for at gemme sig i noget træt skrub. Jeg står stadig og smiler lidt for mig selv over denne nærkontakt da der bryder en hjort ud af skoven foran mig… Jeg ser straks i håndkikkerten at den har et bredt udlæg og har tykke svære stænger men da den løber direkte op imod mig kan jeg ikke se skuflerne! Jeg tager riflen op og gør mig klar… Jeg skruer forstørrelsen ned til 3 på sigtekikkerten da jeg forventer at hjorten vil passere mig i et rent sideskud på ca. 30-40 meter… Jeg ser igennem sigtekikkerten at lige bag hjorten løber der et rådyr! Rådyret ser ud som om den har forvekslet sig selv med et dådyr eller også tror det bare at hjorten er et meget STORT rådyr for den løber blot én meter bag hjorten!
Da hjorten er ca. 50 meter fra mig drejer den som forventet lidt af og løber lige parallelt med skoven og min post. Jeg kigger straks på skuflerne og husker værtens forklaring om at skuflerne skulle være ligeså brede som en hånd… ER LANG! Jeg kigger på skuflerne, jeg kigger på hjorten, jeg tjekker kuglefanget og kigger endnu engang på skuflerne… Jeg er i tvivl og selvom hjorten ser stor ud af krop og løber ligesom en ældre hjort, så vurderer jeg at skuflerne ikke er store nok! Alt dette forgår på kun et par sekunder selvom der når at flyve 200 tanker igennem mit hoved… Hjorten fortsætter op imod skytten som sidder i et tårn for enden af skoven og jeg tager trøst ved at han heller ikke skyder til hjorten!
Til allersidst i såten kommer der endnu en rudel ud af skoven men løber væk fra min post. Bagerst i denne rudel kommer der en STOR hjort og ved at se denne, er jeg ikke længere i tvivl om at jeg tog den rigtige beslutning ved at lade den første hjort gå… Der er virkelig nogle store hjorte i disse skove og det gamle ordsprog: ”Hvis du er i tvivl, så er du IKKE i tvivl” giver pludselig overordentlig god mening.
Efter at alle skytterne var blevet samlet op efter såten kunne vi hurtigt konstatere at alt hvad der var blevet skudt til, faktisk var blevet leveret, så vi hastede videre til næste såt. Jeg syntes næsten at jeg kunne fornemme en lille skuffelse i de tre sweisshundeførers øjne da der endnu ikke var brug for deres dygtige hunde-NÆSTEN!

IMG_5806
Udsigten fra min post i anden såt. Den ene kalv kan man lige ane ude på marken, 145 meter væk.

Min post i denne, anden såt var midt på en gammel poppel allé. Denne løb langs skoven med en mark imellem såten og afstanden var ca. 300 meter. Jeg havde hele alléen at råde over og jeg kunne bevæge mig op og ned hvis jeg syntes det var nødvendigt. Jeg startede ud midt på, hvor jeg havde et fint udsyn over hele skovkanten og jeg kunne også se over til den første bagpost som sad i et tårn for enden af skoven.
Jeg skulle ikke vente længe før den første rudel på ca. 100 dådyr kom ud af skoven. Igen brugte jeg ivrigt håndkikkerten for at se om der skulle være en stor hjort bagerst, men der var kun en lille håndfuld unge hjorte. Dyrene stoppede op midt på marken og var ca. 300 meter ude. De stod længe og kiggede sig omkring. Rudlen splittede sig op i to, hvoraf den ene del var ført an af en då som tog kursen skråt op imod min position. Da de var 145 meter ude stoppede dåen op og der stod en kalv fri som det tredje dyr. Jeg fik hurtigt sigtet på plads og med skydestokken havde jeg et fint og roligt sigte… Kalven faldt i knaldet og dyrene satte straks i bevægelse og desværre direkte efter den anden del af rudlen som var på vej væk fra mig op imod mit fjerneste højre hjørne. Dyrene løb skråt væk fra mig og afstanden blev hurtigt ca. 200 meter! Jeg genladede og satte mig tilbage for at nyde synet af de mange dyr og glæden ved at have nedlagt kalven fuldstændig perfekt! Da de sidste dyr forsvinder op imod den første frontpost kunne jeg høre et par skud fra ham og kunne glæde mig over at den store rudel ikke var fortsat ind over marken bag mig, hvor der ingen skytter var!
Solen brød igennem de grå skyer og med ét begyndte de små fugle oppe i poplernes bare grene at synge som om det var forår! Jeg sad lidt og nød hele oplevelsen da der lyder to skud ovre fra skytten til min venstre side! På trykjagt, går det pludselig fra komplet ro og idyl til spænding og action! Jeg ser en stor rudel løbe rundt om skovkanten og nærme sig alléen helt nede i den fjerneste ende. Jeg løber om på den modsatte sige at de gamle popler og kan derved løbe langs træerne uden at rudlen kan se mig! Efter at have løbet ca. 500 meter mod venstre ser jeg at rudlen HAR passeret vejen og er på vej væk fra min position… Jeg står lidt og pruster i mit tøj som bestemt er velegnet til at sidde stille på en kold dag, men bestemt ikke løbevenligt! Jeg når lige at konstater at chancen er passeret da der bryder endnu en rudel ud af skoven, nu lige nedenfor hvor jeg står… Dyrene lunter op imod Alléen og drejer af på ca. 80 meter og sætter kursen parallelt med vejen. Jeg får et fint hold på en af de bagerste kalve og lader skuddet gå da den lille røde prik er lidt foran bringen på dyret. Jeg ser tydeligt at det giver et ryk i dyret, men det fortsætter! Jeg skyder to skud mere, uden effekt men kan se at kalven ikke løber ligeså hurtigt som resten af rudlen!
Kalven er nu for langt væk og løber næsten lige væk men jeg kan se at da resten af rudlen passere vejen helt nede i svinget så stopper kalven op og sætter sig besværet bag ved et af poplerne… Jeg genlader riflen, skruer kikkerten helt ned og sprinter i skjul bag træerne ned mod kalven. Jeg syntes det var et godt skud, men jeg ved ikke om kalven vil blive siddende eller fortsætte over vejen… Der er ca. 600 meter ned til kalven og mine tunge Sorrel støvler og varme tykke dyne-bukser hjælper ikke på løbestilen… Da jeg kommer tættere på der hvor jeg sidst så kalven lister jeg mig langsomt frem bag den nærmeste træstamme og jeg kan se kalven sidde og lave nogle besværede hostebevægelser… Jeg når at tænke at det tyder på en lungekugle, men da jeg ikke hverken er sikker eller vil lade kalven lide unødigt skyder jeg den på halsen!
Jeg går hen til dyret og ser de store mørke øjne miste glansen og få det der tomme stirrende blik… Jeg føler mig lidt sørgmodig over ikke at kunne have leveret et bedre skud, men da jeg får rullet dyret rundt kan jeg se at den første kugle faktisk sidder lige hvor den skulle, lige bag ved skulderen! Kuglen er gået ud nogenlunde midt på dyret, så kalven har altså ikke løbet helt med siden til! Imponerende at dette dyr har kunnet løbe næsten en kilometer med sådan en kugle og igen er det et bevis på hvor skudstærke, især kalve kan være når de er i flugt sammen med rudlen!
Jeg går tilbage op imod min stol og da såten er ved at være færdig så får jeg taget noget af mit varme tøj af, for at sidde og dampe lidt i vintersolen… Fuglene pipper stadig lystigt og jeg aflader riflen og lukker øjnene…
Efter en super lækker frokost ude i skoven med gryderet, kartoffelmos og kage sætter vi kurs mod dagens tredje såt. Der er skudt masser af kalve og dåer men endnu ingen hjorte selvom der har været et par afskudsbare hjorte observeret af flere skytter.
Min post i denne såt var et tårn midt på et skovstykke ud imod en stor mark. Da jeg bliver sat af oppe ved vejen fortæller skytten at jeg ikke har nogen naboskytter og jeg sniger mig ned langs skovkanten. Da jeg er ca. 100 meter fra tårnet ser jeg at der står tre kalve i skovkanten ca. 20 meter fra selve tårnet! To af kalvene har set mig, mens den tredje blot står og esser… Jeg får langsomt skydestokken op og riflen til skulderen. Da skuddet går, giver det et sæt i alle tre kalve men de rører sig ikke! Jeg kan tydeligt se at den påskudte kalv står helt stiv på benene og blodet flyder ud af skudhullet lige midt på skulderen… Den svajer ligesom lidt frem og tilbage og da jeg har forvisset mig om at den kalv er ”død på benene”, skifter jeg mit sigte til en af den andre kalve som stadig bare står og kigger på mig! Lige da jeg skal til at skyde, dratter den første kalv om og så blev det for meget for de resterende to! De springer straks ind i skoven og giver ingen skudchance.
Da jeg går forbi den døde kalv på vej til tårnet tager jeg hatten af og står et øjeblik og betragter det lille tætte dyr. Jeg har altid syntes at dådyr er lidt ”nuttet” at se på…. De er ikke rigtig store, men heller ikke små! De er tætte og kompakte men stadig adrætte og især når de hopper med samlet løb, henover terrænet, så er de næsten smukke! Jeg stryger den mørke pels på ryggen og tørrer nogen af de små blod perler væk, hvorefter jeg begiver mig videre mod tårnet. Der kommer ingen dyr til mig, men der er virkelig gang i såten og der falder mange skud! Det viser sig efterfølgende at en stor rudel er kommet ud på en åben mark og har derefter cirklet rundt imellem de skytter som var placeret som frontskytter. Derved gav det mange skudchancer til samme rudel inden førerdåen fandt et smuthul!
Da vi alle mødes efter såten er der således nedlagt ikke mindre en 5 hjorte og heraf er der én kæmpe stor guldmedalje hjort og en helt ny hjorte novice som har nedlagt en flot gammel hjort! Værten har endda først skudt en flot fuldskuffel og derefter en stang hjort som manglede halvdelene af det ene forløb og så ud af den samme rudel!

IMG_5813
Stanghjorten med det halve forløb!

Flot skydning fra alle skytter har medvirket til kun en lille håndfuld eftersøgninger og de rutinerede sweisshundeførere er allerede i fuld gang med sporarbejdet. Dette blev dagens sidste såt og da paraden begynder at tage form er det et imponerende skue.

IMG_5846
Den imponerende parade er ved at tage form

34 stykker vildt er blevet nedlagt og heraf 5 hjorte og tre rådyr. Faklerne, værtens afsluttende tale og tak og jagthornene skaber det perfekte punktum for denne skønne dag, som jeg ved vi alle vil tænke tilbage på i mange, mange år. Nok særligt for Johs. Som var den lykkelige skytte som nedlagde den store flotte guldmedalje hjort! Hans smil var i hvert fald ikke til at tørre af hele aftenen under den lækre middag..:)
Tusind tak til Christian og Nadia for en fortryllende dag og aften i gode venners lag! Det var den perfekte afslutning for jagtåret 2014!

IMG_5824
Den stolte hjortejæger, Johs. med hans blændende smil! Det er bestemt ikke hver dag man får chancen for at nedlægge så flot en hjort! STORT tillykke Johs.!
This Post Has 4 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top